ରେମାଳ ଡ୍ୟାମ୍ ରେ ଅପରାହ୍ନ


ମତେ ଜଳ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗେ
ଏକାଥରେ ଏତେ ଜଳ,
ରେମାଳର ଜଳ !

ଜଳର ଥର ଥର ଛାତିରେ
ଆକାଶର ଗାଢ ନୀଳ ମୁହଁ,
ଆକାଶର ଗାଢ ନୀଳିମାରେ
ଅସରନ୍ତି ସ୍ବପ୍ନର ଫୁଆର !

ସ୍ବପ୍ନାୟିତ ନୀଳ ତରଙ୍ଗରେ
ମାଳ ମାଳ ପକ୍ଷୀଙ୍କ କାକଳି ,
ପ୍ରତିଧ୍ନତ ପକ୍ଷୀ କାକଳିରେ
ରଞ୍ଜିତ ସୁଦୂର ଦିଗନ୍ତ ,
ଦିଗନ୍ତର ଧାରେ ଧାରେ
ପାହାଡର ସ୍ବର !

ମାଦକୀୟ ପାହାଡ ସ୍ବରରେ
ସମୟର ଗୁପ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରଣ
ନିମନ୍ତ୍ରିତ କବିତା ଛନ୍ଦରେ
ମୋହାବିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କବିର !
©®ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡା ।
ଯାଜପୁରରୋଡ ।ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୪୫।
Self clicked photo
Remal dam , Bamnipal, Odisha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s