ଫୁଲ

ଫୁଲ
_____________________________________________

ଫୁଲଟିଏ ହସୁଥାଏ
ହସାଉଥାଏ,
ଝୁଲୁଥାଏ
ହଲୁଥାଏ
ଦୋହଲୁଥାଏ,
ଦୁଃଖ ନଥାଏ ତାର,
ସବୁବେଳେ  ଖୁସିଥାଏ।

ଫୁଲଟିଏ,
ମହକୁଥାଏ
ମହକାଉଥିଏ
ପାଖକୁ ତାର ଭଅଁର ଆସେ
ପ୍ରଜାପତି ଆସେ
ତା’ସହ ମଧୁ ସଂସର୍ଗ ରେ
ମତୁଆଲା ହେବାକୁ।

ଫୁଲଟିଏ
ଥାଏ ଗଛ ଡାଳରେ ,
ପତ୍ର ଗହଳରେ
ବ୍ୟାପିଥାଏ ମାଟିରୁ,
ସୁନ୍ଦରିମା ତାର
ଆକାଶର ବ୍ୟାପ୍ତିରେ।

ତା’ର ମୁରୁକି ହସାରେ
ଗୀତ ଗାଉଥାଏ ଫୁଲ ,
ତା’ର ଗୁପ୍ତ ଇସାରାରେ
ଚୋରା ଚାହାଣୀରେ
ବିଦଗ୍ଧ ପ୍ରେମିକ,
କବି ହେଇଯାଏ ।

କଢିଟିଏ
କାହାଣୀଏ ସ୍ବପ୍ନ ନେଇ
ଫୁଲ ହେବାର ଉପକ୍ରମରେ
ଖୋଜୁଥାଏ ସାହାରା ସାଥୀର,
ଭଅଁରକୁ ଅନୁରୋଧ,
ସ୍ବପ୍ନ ତାର କରନା ଅସାର।
    ©® ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣ ପରିଡା .
Photo clicked by self..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s